HATI & ZDZISŁAW PIERNIK – Avant – garde out of Poland (Requiem Records)

Listen & Buy it!
Zdzisław Piernik: tube, prepared tuba, percussion, objects
Rafał Iwański: gongs, cymbals, bells, bandair, bodhran, rattles, wooden and plastic pipes, objects
Rafał Kołacki: gongs, bells, ocean drum, wooden block, rattles, flutes, wooden and plastic pipes

Performed and recorded at Dom Kultury Kadr, Warsaw, 13-15.09.2017
Recording engineers : Tomasz Schnitzer, Robert Romanowski

Edited by HATI: Rafał Iwański, Rafał Kołacki
Mix and processing: Jacek Doroszenko
Mastering: Marcin Bociński

Artwork: Łukasz Jędrzejczak
Layout: Łukasz Pawlak

Leave a Reply